Mission Statement:
Specialist in bewegen, training, sport en arbeid.

Missie:
CentrumFIT is een onderneming voor arbeidsre-integratie, sportrevalidatie en training, waarbij bewegen een centrale rol vervult. CentrumFIT heeft zich gespecialiseerd in gespecialiseerde individuele begeleiding, waarbij specifiek gekeken wordt naar het functioneren in dagelijks leven, werk en sport.

Dit bieden wij op maat aan in de vorm van:

  • individuele trainingsprogramma’s
  • persoonlijk advies
  • begeleiding van klanten die ondersteuning zoeken in de dagelijkse activiteiten, sport of arbeid
  • begeleiding van klanten die problemen ervaren tijdens de dagelijkse activiteiten, sport of arbeid
  • revalidatie voor werknemers die vanwege lichamelijke klachten verzuimen of dreigen te verzuimen
  • preventiebeleid ten aanzien van ziekteverzuim
  • klachten- en blessurespreekuur

Door het aanbieden van continue persoonlijke begeleiding op maat, is centrumFIT klantgericht en prestatie gedreven bezig. Het biedt de mogelijkheid om de aangeboden begeleiding meetbaar te maken en het is een uiting van onze innovativiteit en professionaliteit.

Wij willen een centrum worden waar onze klanten als eerste aan denken om mee in zee te gaan, waarbij bewegen, training en revalidatie centraal staan, als er in de dagelijkse activiteiten, tijdens het sporten en/of uitoefenen van arbeid een belemmering wordt ervaren.

Visie:
Gezien de huidige tendens in de zorgverzekeringsmarkt, de actievere rol van de werkgever ten aanzien van arbeidsverzuim en de kieskeurige, mondige klant die kwaliteit ‘eist’, verwachten wij binnen 3 tot 5 jaar een bloeiende onderneming te hebben. Wij willen de eerste zijn in onze bedrijfstak, die op deze manier begeleiding aanbiedt in de gemeente waar we gevestigd zijn en 15 km hier omheen met betrekking tot bewegen, sport en arbeid.

Om centrumFIT succesvol te maken bieden wij individuele begeleiding gericht op de mogelijkheden van de klant. Door het werken met een multidisciplinair team verhogen wij ook de individuele samenwerking met de klant. Dit zal het uiteindelijke resultaat alleen maar ten goede komen. Daarnaast is het centrum uniek in sfeer en uitstraling; professionaliteit met een snufje warmte en gevoel.

Contact
076 - 820 03 45
0164 - 745 071

Een op de drie werknemers die ziek thuis zit, heeft psychische klachten door stress van het werk. Minister Lodwijk Asscher van Sociale Zaken trekt vanaf volgend jaar extra geld uit om werkstress tegen te gaan. ,,Ik ben enorm geschrokken van de...

Volgende

Veel gegeven oefeningen voor schouderklachten en rugklachten staan nu op ons you tube kanaal centrumfit