De naamgeving van centrumFIT is tweeledig:
Enerzijds is het een centrum waar gewerkt wordt aan fit worden of fit blijven. Gezondheid wordt steeds belangrijker. We worden steeds ouder en willen juist langer actief blijven. Daarnaast wordt er door de overheid van ons  verlangd, dat we steeds langer blijven werken. Allemaal redenen om aandacht te blijven besteden aan onze fitheid.
Anderzijds zijn de letters FIT de afkorting van Fysiotherapie, Integratie en Training. Dit zijn de drie pijlers van het centrum.

Bij centrumFIT staat bewegen en trainen centraal. We hanteren een anti-rust beleid, waarbij we kijken naar de mogelijkheden van de mens. Op basis van deze mogelijkheden wordt er een individueel trainingsprogramma opgesteld waarbij, in samenspraak met de klant, S.M.A.R.T. doelen worden gevormd. De doelen zijn gericht op de specifieke taken die de mens nodig heeft om zijn dagelijks leven, werk en/of sport te kunnen uitvoeren.

CentrumFIT is opgestart door twee jonge, ambitieuze, gedreven, vrouwelijke ondernemers namelijk Marieken de Lange en Eline de Lange-Braat.
Wij hebben een heldere missie en visie met realistische doelen. Door te werken met gediplomeerde en geregistreerde werknemers, die handelen volgens de afgesproken processen. Wij blijven verdiepen in vakliteratuur en continu in beweging zijn om zichzelf en de klant op een hoger niveau te laten functioneren, vinden wij dat we kwalitatief goede zorg verlenen.

“Wat is kwaliteit?”
Hoe kunnen we kwaliteit omschrijven en garanderen? Wij denken dat dit heel moeilijk te omschrijven is. Toch is het belangrijk om kwaliteit centraal te stellen. Daarbij is het noodzakelijk dat processen inzichtelijk zijn voor iedereen. Voor klanten, werknemers, werkgevers, huisartsen, medisch specialisten, bedrijfsartsen, sportartsen, etc. Werken met processen is onlosmakelijk verbonden met de missie en visie van centrumFIT en het behalen van de gestelde doelen.

Contact
076 - 820 03 45
0164 - 745 071

Vitale werknemers zijn productief, creatief, mentaal weerbaar en continu inzetbaar.

Volgende

Veel gegeven oefeningen voor schouderklachten en rugklachten staan nu op ons you tube kanaal centrumfit