Ondersteuning op de werkvloer is niet alleen mogelijk met het observeren en adviseren van de individuele werknemer. Ook in groepsverband zijn er diverse mogelijkheden.

De workshop is een uitermate effectieve manier om mensen tot nieuwe inzichten te laten komen, draagvlak te creëren of om tot beslissingen te komen. Workshops zijn vooral goed te gebruiken als er behoefte is aan: samenwerking, het bereiken van consensus, het creatief vermogen van een groep of het versterken van draagvlak binnen een groep.

De 5 redenen waarom workshops werken

1.    
Doen
Mensen leren het beste door te doen. Juist het feit dat mensen in een workshop actief participeren in plaats van passief te luisteren verhoogd het (leer) effect significant.

2.    Creativiteit
Acht weten meer dan één. De workshop is bij uitstek de plek om geïnspireerd te raken door de andere deelnemers. De veilige omgeving van een workshop kan een uitermate sterke boost geven aan de (groeps) creativiteit.

3.    Samenwerken
Vaak winnen workshops aan kracht door de aanwezigheid van deelnemers uit de verschillende organisatieonderdelen. Bij het inrichten van een bedrijfsproces is het dikwijls verbazingwekkend hoeveel er bereikt wordt als tijdens de workshop bijvoorbeeld Sales, Operations en Compliance nu eens echt samenwerken.

4.    Commitment
Juist omdat er samen gewerkt is om tot een resultaat te komen draagt bij aan een sterk gevoelde verantwoordelijkheid voor dat resultaat. Bij een goede workshop zijn alle deelnemers verantwoordelijk en gedragen zich daar ook naar.

5.    Fun
Workshops bieden vaak de gelegenheid om in creatieve werkvormen anders naar zaken te kijken of mee om te gaan. Dit, samen met de positieve energie die in een groep ontstaat, leidt tot een hoge ‘fun-factor’ bij de deelnemers. Goede workshops zijn gewoon leuk om aan deel te nemen!

 

CentrumFIT heeft de Rabobank West-Brabant Noord ondersteund met een workshop over “Het Nieuwe Werken”, waardoor de verandering naar flexibel werken voor de medewerkers prettig is verlopen.

 

Contact
076 - 820 03 45
0164 - 745 071

werknemers die regelmatig bewegen productiever zijn en zich positiever uitlaten over hun collega's.

Volgende

Veel gegeven oefeningen voor schouderklachten en rugklachten staan nu op ons you tube kanaal centrumfit